Listy Startowe – Timing

przez admin

Listy Startowe: 25.05.2024 – Aerial Hoop, OFA – Inne Formy Aerial 26.05.2024 – Aerial Silks, OFC – Sztuka Cyrkowa, Aerial Show _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dokumenty

przez admin

Na prośbę niektórych klubów, nie zawierających umów ze swoimi podopiecznymi, załączamy wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dot. zgłoszenia i udziału uczestnika. Wzór jest edytowalny i każdy klub/organizacja, który posiada lub nie posiada umowy ze swoimi podopiecznymi,  może dostosować jego treść na  potrzeby wydarzenia. Wzór_OŚWIADCZENIE WAŻNE! DOMYŚLNIE osoba dokonująca zgłoszenia – jest osobą odpowiedzialna za grupę/uczestnika podczas…