Na prośbę niektórych klubów, nie zawierających umów ze swoimi podopiecznymi, załączamy wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dot. zgłoszenia i udziału uczestnika.

Wzór jest edytowalny i każdy klub/organizacja, który posiada lub nie posiada umowy ze swoimi podopiecznymi,  może dostosować jego treść na  potrzeby wydarzenia.

Wzór_OŚWIADCZENIE

WAŻNE!

DOMYŚLNIE osoba dokonująca zgłoszenia – jest osobą odpowiedzialna za grupę/uczestnika podczas wydarzenie w dniach 09-11.06.2022. Prosimy o sprawdzenie podanych danych w “Ustawieniach konta” w http://moja.kartazgłoszen.pl

W przypadku zmiany danych opiekuna

  • do dnia 30.04.2023 – należy zaktualizować dane osoby odpowiedzialnej w systemie elektronicznym
  • po dniu 30.05.2023 – należy przesłać stosowną informację na adres biuro@ft-pniewy.pl , podając imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej /opiekuna/trenera.