Zapraszamy serdecznie na I Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach 2019 objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta Pniewy i Starosty Powiatu Szamotulskiego.

Profesjonalne warsztaty, występy konkursowe oraz pokazy pozakonkursowe, ciekawi goście, nagrody – to wszystko na Was czeka już 30 listopada 2019!

Podczas trwania Festiwalu odbędą się:

– konkursowe prezentacje taneczne solistów oraz zespołów/formacji tanecznych w poszczególnych grupach wiekowych;
– 4 bloki OPEN CLASS – warsztaty tańca nowoczesnego dla uczestników Festiwalu, gości i widzów. Wstęp na warsztaty wolny, lecz ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez stronę Festiwalu lub osobiście w dniu Festiwalu.

Festiwal nie ma formy turnieju ani zawodów federacyjnych, a jego nadrzędnym celem jest poszukiwanie oryginalnych form działań tanecznych dzieci, młodzieży. Organizatorzy Festiwalu będą promować prezentacje dążące do oryginalnych rozwiązań artystycznych w ramach ocenianych kryteriów.

Festiwal składa się z prezentacji konkursowych solistów oraz zespołów tanecznych w poszczególnych grupach wiekowych. Ocena zespołów będzie polegać na merytorycznej ocenie występów w kategorii inscenizacji tanecznej – prezentacji artystycznej wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych tańca klasycznego, współczesnego i nowoczesnego, w formie miniatur tanecznych i inscenizacji, z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego.

Komisja konkursowa ocenia trzy walory prezentacji tanecznych: technikę, kompozycję (choreografię) i wrażenia artystyczne:

  1. Technika – dotyczy opanowania systemu ruchowego i swobodnego posługiwania się tym systemem. Walory techniczne brane pod uwagę w ocenie to precyzja i dynamika ruchu, muzykalność, koordynacja oraz wykorzystanie możliwości ciała ludzkiego w danym stylu tanecznym. Dopuszczane są wszystkie techniki taneczne i style, z wyłączeniem tańca towarzyskiego, ludowego oraz akrobatyki sportowej. Dopuszczane jest łączenie różnych technik w prezentacji konkursowej.
  2. Kompozycja (choreografia) – dotyczy realizacji celu obranego przez choreografa poprzez wybór i połączenie elementów ruchowych oraz nadanie im zamierzonego wyrazu artystycznego tak aby w konsekwencji powstała spójna i harmonijna struktura formalna i/lub tematyczna, która dzięki temu nabierze nowego i niepowtarzalnego znaczenia artystycznego.
  3. Wrażenia artystyczne – to szczególny sposób oddziaływania tańca na odbiorcę, będący przede wszystkim wynikiem spójności elementów kompozycyjnych oraz technicznych i przejawiający się poprzez wzbudzenie głębszych emocji u widza.

Festiwal objęty patronatem medialnym: