UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją regulaminów festiwalowych.

Zmiany są wywołane sytuacją epidemiologiczną w kraju i związane z bezpieczeństwem uczestników oraz możliwością zrealizowania wydarzenia w zaplanowanym terminie. 

 

TTP

 

 

REGULAMIN I (zaktualizowany dn. 09.10.2020) – Ogólnopolski @-Turniej Tańca Nowoczesnego – 28.11.2020

REGULAMIN I – 28.11.2020 – Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego z dn. 31.08.2020

 

 

TTP

 

WAŻNE! Zmiany w regulaminie II (z 28.10.2020) w związku z decyzja o realizacji turnieju w formule @-Turnieju.

REGULAMIN II (zaktualizowany dn.10.10.2020) – Ogólnopolski Turniej Tańca w Powietrzu- 28-29.11.2020
REGULAMIN II – 29.11.2020 – Ogólnopolski Turniej Tańca w Powietrzu z dn. 31.08.2020