NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czy festiwal odbędzie się w zaplanowanym terminie?

– Tak.

 

 1. W jakiej formie i kiedy odbędzie się Turniej Tańca Nowoczesnego?

– W formie @-turneju. Komisja sędziowska będzie oceniać nadesłane prezentacje w formie nagrań dnia 28.11.2020. Szczegóły na stronie w zakładce “REGULAMINY” w Regulaminie z dn. 09.10.2020.

 

 1. W jakiej formie i kiedy odbędzie się Turniej Tańca w Powietrzu?

– W formie tradycyjnej, uwzględniającej wymagania i obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną (dotyczy wstępu publiczności i harmonogramu wydarzenia) – 28-29.11.2020.

 

 1. Do kiedy należy umieścić opłatę wpisową?

– Przyjęcie zgłoszenia następuje w dniu zaksięgowania opłaty startowej. W związku z ograniczeniem liczby uczestników w poszczególnych kategoriach, należy niezwłocznie wnieść opłatę startową, aby znaleźć się na liście startowej.

 

 1. Czy w przypadku rezygnacji uczestnika opłata startowa będzie zwrócona?

– Zwrot opłaty startowej może nastąpić wyłącznie do dnia zakończenia rejestracji uczestników – do 02.11.2020 na pisemną prośbę osoby zgłaszającej zawodnika wysłanej na adres festiwalu: biuro@ft-pniewy.pl

 

 1. Co się stanie w przypadku zachorowania uczestnika Turnieju Tańca w Powietrzu znajdującego się na liście startowej lub w przypadku wysłania go na kwarantannę?

W związku z wzrostem zachorowań  i rosnącą liczbą osób przebywających na kwarantannie apelujemy, aby po opublikowaniu listy startowej i otrzymaniu numeru startowego, przygotować nagranie występu. W przypadku zdarzenia losowego związanego z sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości przyjazdu na turniej, zawodnik będzie mógł wystartować w specjalnym konkursie poza turniejowym i otrzymać 1, 2, 3 miejsce lub wyróżnienie (w zależności od liczebności nadesłanych prezentacji, biorących udział w danym konkursie). Nadesłanie ww. prezentacji będzie przyjmowane do dnia 29.11.2020, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie festiwalu do dnia 06.12.2020.

 

 1. Czy do nagrania prezentacji potrzebny jest numer startowy?

Tak. Numer startowy musi być widoczny na nagraniu. Może być umieszczony na podłodze, ścianie, elementach ubrania.

 

 1. Jak dostarczyć nagranie?

Nagranie należy wysłać za pośrednictwem serwisu WE TRANSFER lub konta GOOGLE na adres festiwalu biuro@ft-pniewy.pl  Zarejestrowany zawodnik również ma możliwość dodania linka nagrania na swoim koncie rejestracyjnym (https://moja.kartazgloszen.pl)

 

 1. W jakiej odległości od siebie i w jakiej konfiguracji będą podwieszone szarfy na układy grupowe?

– W odległości od 2 do 3m, w konfiguracji – szachownica.

 

 1. W przypadku mocowania hamaka, czy chodzi o szarfę zamocowaną końcami do ósemki/karabinka?

– Tak, hamak z jednym punktem mocowania.

 

 1. Czy będzie możliwość regulacji wysokości hamaku?

– Tak.

 

 1. Jaka będzie długość robocza hamaka?

– Planowana długość 2-2,5 m.

 

 1. Jaka jest wysokość robocza na szarfie?

– Hala ma 9 m wysokości, zapewniamy wysokość roboczą minimum 7,5 m.

 

 1. Jakiej wielkości aerial hoop są dostępne?

– Wielkość od 75 cm do 110cm. Istnieje możliwość startu na swoich kołach pod warunkiem przysłania takiej informacji mailową po dokonaniu rejestracji).

 

 1. Czy do koła będzie bezpośrednio zamocowany strap/zawiesie i jeśli tak, to jakiej długości?

– Tak, zawiesie rurowe długości 2 m.

 

 1. Czy będzie możliwe dostosowanie wysokości zawieszenia koła?

– Tak.

 

 1. Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze poziomu zaawansowania?

– Przyjęte zostały trzy poziomy zaawansowania:

POCZATKUJĄCY –  zawodnik ćwiczący nie dłużej niż 1 rok, dla którego udział w turnieju jest pierwszym lub drugim doświadczeniem w danym roku.

ŚREDNIOZAAWANSOWANY – zawodnik ze średnim doświadczeniem, uczestniczący w kilku turniejach i tańczący nie dłużej niż 2 lata.

ZAAWANSOWANY – zawodnik z doświadczeniem, obyty z występami i pokazami. W danej kategorii mogą brać udział również tancerze z krótszym stażem tanecznym. Decyzja zakwalifikowania zawodnika do kategorii zaawansowanych uczestników należy do trenera/instruktora.