REJESTRACJA UCZESTNIKÓW FESTIWALU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

GRUPY WIEKOWE

KATEGORIE CZAS PREZENTACJI NAGRODY
Do lat 8 solo

zespół

do 50 sek.

2:00 – 4:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i puchar

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

9 – 11 lat solo

zespół

do 50 sek.

2:30 – 4:30 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i puchar

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

12 – 15 lat solo

zespół

do 50 sek.

3:00 – 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i nagroda rzeczowa/pieniężna

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

16 – 25 lat solo

zespół

do 50 sek.

3:00 – 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i nagroda rzeczowa/pieniężna

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

OPEN

 osoby/zespoły dorosłe powyżej 26 roku życia.

solo

zespół

do 50 sek.

3:00 – 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i nagroda rzeczowa/pieniężna

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

NO LIMIT                                 
zespoły międzypokoleniowe (bez ograniczeń wiekowych).
zespół 3:00 – 5:00 min. ● dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● Grand Prix – dyplom i puchar

● nagroda specjalna – dyplom i statuetka