IV Ogólnopolski Festiwal Tańca w PniewachLISTY STARTOWE i PLAN MINUTOWY:

17.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Aerial SILK (start 9:00) – otwórz i pobierz

18.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Aerial HOOP (start 9:00) – otwórz i pobierz

18.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Gala MISTRZÓW (start 17:00) – otwórz i pobierz

19.06.2022 – Turniej Tańca Nowoczesnego – Etiudy Taneczne (start 10:00) – otwórz i pobierz

Przypominamy, że czas rozpoczęcia drugiego i kolejnych bloków jest szacunkowy i może ulec zmianom w zależności od przebiegu wydarzenia.

WAŻNE!

  1. Rejestracja uczestników w piątek i sobotę od godz. 8:00 do godz. 17:00 (do 15:00 przed wejściem na halę, po godz. 15:00 – w kawiarence na piętrze), w niedzielę od 9:00 do 17:00.
  2. Brak opłaty za wstęp dla rodziców i widzów.
  3. Bezwzględny zakaz spożywania posiłków na trybunach Hali.
  4. Numery startowe dla wszystkich zgłoszonych uczestników  odbiera jeden przedstawiciel klubu – osoba zgłaszająca lub osoba upoważniona i wymieniona w oświadczeniu. Podczas rejestracji w biurze festiwalu należy przekazać obsłudze wyłącznie ORYGINAŁ/ORYGINAŁY OŚWIADCZENIA (załącznik do Regulaminu).
  5. Wejście na scenę z lewej strony, zejście – z prawej.
  6. Możliwość wykonywania profesjonalnych zdjęć wyłącznie po uzyskaniu akredytacji Organizatora.

UWAGA!

Wszystkie nadesłane uwagi, korekty, zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez komisję konkursową. Komisja przekazała uwagi/zastrzeżenia i otrzymała wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych za zgłoszenie uczestników, szczegółowo zapoznała się z nadesłanymi regulaminami innych wydarzeń w kraju, dokonała korekty list za zgodą osób z poszczególnych klubów odpowiedzialnych za zgłoszenie uczestników.

Do zobaczenia w Pniewach!