Szanowni Państwo, publikujemy listy startowe i plan minutowy IV Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Pniewach:

17.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Aerial SILK (start 9:00) – otwórz i pobierz

18.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Aerial HOOP (start 9:00) – otwórz i pobierz

18.06.2022 – Turniej Tańca w Powietrzu – Gala MISTRZÓW (start 17:00) – otwórz i pobierz

19.06.2022 – Turniej Tańca Nowoczesnego – Etiudy Taneczne (start 10:00) – otwórz i pobierz

Przypominamy, że czas rozpoczęcia drugiego i kolejnych bloków jest szacunkowy i może ulec zmianom w zależności od przebiegu wydarzenia.

Uwagi dot. ewentualnych niezgodności w kategoriach, nazwiskach, nazwach klubów należy przesłać na adres mailowy festiwalu biuro@ft-pniewy.pl w ciągu dwóch dni roboczych, tzn. do końca dnia 31.05.2022.